Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1.    Στις 12.12.2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 14.00 στις παρακάτω περιοχές: 

Μέσα Βουκολιές – Πάνω και Κάτω Κεφάλα – Καφούρο – Ανώσκελη – Φωτακάδο – Δρομόνερο – Κακόπετρο – Κοτσιφιανά και όλη η περιοχή Παλαιών Ρουμάτων.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.