Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται στους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθονων φυλών αγροτικών ζώων». Π.Ε.Ρεθύμνης, ότι την Παρασκευή, 9/12/2016  αναρτήθηκε, στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, (Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο), η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμής για το έτος 2014  για  τους δικαιούχους.

Aπό   τους 8 δικαιούχους πληρώνονται οι   7 με  το ποσό  των  3.850   Ευρώ.  

Οι ενδιαφερόμενοι  παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, επί  των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης   δηλαδή από 9/12/2016  μέχρι και την  15/12/2016.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Ρεθύμνης  (Δημητρακάκη 17).

Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να ενημερώνονται για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους –τεχνικούς συμβούλους τους.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.