Από σήμερα, 1η Αυγούστου, ξεκινάει η παρακράτηση της μηνιαίας Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως δημοσιευεταί στην zougla.gr.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 18/7/2011 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς αναπροσαρμόζονται και διαμορφώνονται ως εξής:

-Για συντάξεις από 1.400,01 ευρώ μέχρι 1.700,01 ευρώ, ποσοστό 3%

-Για συντάξεις από 1700,01 ευρώ μέχρι 2.000,00 ευρώ , ποσοστό 6%

-Για συντάξεις από 2.000,01 ευρώ μέχρι 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 7%

-Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ μέχρι 2.600,00 ευρώ, ποσοστό 9%

-Για τις συντάξεις από 2.600,01 ευρώ μέχρι 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 10%

-Για τις συντάξεις από 2900,01 ευρώ μέχρι 3.200,00 ευρώ, ποσοστό 12%

-Για τις συντάξεις από 3.200,01 ευρώ μέχρι 3.500,00 ευρώ, ποσοστό 13%

-Για τις συντάξεις από 3.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 14%

Παράλληλα, επιβάλλεται επιπλέον μηνιαία εισφορά, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 ευρώ.

Τα ποσοστά παρακράτησης

Τα ποσοστά της επιπλέον παρακράτησης διαμορφώνονται ως εξής:

-Για συντάξεις από 1700,01 ευρώ, (συνολικό ποσό σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρακράτηση της εισφοράς όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί), μέχρι 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%.

-Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ μέχρι 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 8%.

-Για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την επιπλέον μηνιαία εισφορά, εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρ. 42 του ν. 1140/1981 ( Α΄68), όπως ισχύει ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρ. 54 του Π.Δ. 169/2007 ( Α΄210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι ύστερα από την επιβολή της επιπλέον εισφοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.700,00 ευρώ. Παράλληλα, για τους συνταξιούχους της κατηγορίας από 1.400,01 ευρώ μέχρι 1.700,01 το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 ευρώ.