Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 19-12-2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ  επί αιτήσεως δημότη για  διακοπή οικοδομικών εργασιών στις τουριστικές περιοχές Δήμου Ιεράπετρας κατά τη θερινή περίοδο.

Θέμα 2ο: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος