Στο πλαίσιο του θεσμού «BRAVO 2011, Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 της Εθνικής Τράπεζας διακρίθηκε, μεταξύ των 5 καλύτερων στην Ελλάδα.

Οι κατηγορίες που διακρίθηκε είναι οι εξής:

• Καλύτερη προσέγγιση Ουσιωδών Θεμάτων (materiality)

• Καλύτερη προσέγγιση Συμμετόχων (stakeholder inclusiveness)

• Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα Περιβαλλοντικής επίδοσης

• Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα Εργασιακών συνθηκών & πρακτικών

• Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της Αγοράς

• Καλύτερη ισόρροπη προσέγγιση στο τρίπτυχο Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση του υψηλού επιπέδου Εταιρικής Υπευθυνότητας την οποία η Εθνική Τράπεζα επιδεικνύει, διακρινόμενη για την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία, τις επιδόσεις της στην αγορά και το εργασιακό της περιβάλλον συνεχίζοντας μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς 170 χρόνων.

O θεσμός «BRAVO», τον οποίο διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός QualityNet Foundation, το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, έχει στόχο να διεξάγει έναν ανοικτό διάλογο συμμετόχων σε ό,τι αφορά τη σημασία της συστηματοποιημένης καταγραφής της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης των οργανισμών, ως το βασικό εργαλείο για την επίτευξη διαφάνειας στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Φέτος στα «BRAVO» συμμετείχαν 32 απολογισμοί εταιρειών που πληρούσαν τα κριτήρια του θεσμού και αξιολογήθηκαν βάσει διεθνών κριτηρίων από ένα μεγάλο αριθμό συμμετόχων από έξι διαφορετικές ομάδες (ακαδημαϊκή κοινότητα, θεσμικοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικοί & επαγγελματικοί φορείς, δημοσιογράφοι κ.τ.λ.).

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ζάππειο Μέγαρο, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ανακοινώθηκαν οι διακριθέντες απολογισμοί των εταιρειών που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις αντίστοιχες κατηγορίες της αξιολόγησης.