Στο 95% αυξάνεται με υπογραφή Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο η κοινοτική συμμετοχή στο ΕΣΠΑ ανοίγοντας το δρόμο για επιπλέον κονδύλια 900 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα και ουσιαστική κατάργηση της εθνικής συμμετοχής για τα 15 δισ. ευρώ που απομένουν ως το 2013.

Η πρόταση του προέδρου, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, την οποία ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και κονδύλια για την παιδεία με κοινοτική συμμετοχή ως 95% για πέντε χώρες: Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Λετονία και Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής μειώθηκε σε πρώτη φάση σε 15% τον Ιούλιο μετά τις επαφές της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας με την Κομισιόν.

«Πρόκειται για ενός είδους 'Σχέδιο Μάρσαλ' για την ανάκαμψη το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα» δήλωσε ο κ. Μπαρόζο, σχολιάζοντας την απόφαση.

Το μέτρο δεν αντιπροσωπεύει νέα ή πρόσθετη χρηματοδότηση, αλλά επιτρέπει την πρόωρη καταβολή των κονδυλίων που ήδη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της πολιτικών της ΕΕ για τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία.

Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί έως 95 % κατ' ανώτατο όριο, αν ζητηθεί από τα ανωτέρω κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε έργα που επικεντρώνονται στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, όπως η επανακατάρτιση των εργαζομένων, η δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών φορέων (business clusters) ή η επένδυση στις υποδομές μεταφορών.

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αυξηθεί το επίπεδο εκτέλεσης και το ποσοστό απορρόφησης και να εισρεύσουν ταχύτερα επιπλέον χρήματα στην οικονομία.

«Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει ισχυρή οικονομική ένεση στις εθνικές οικονομίες, μειώνοντας παράλληλα την πίεση για τη συγχρηματοδότηση των έργων από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Καλώ σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την απόφαση το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου τα κονδύλια να καταστούν διαθέσιμα έως τις αρχές του επόμενου έτους» ανέφερε ο κ. Μπαρόζο.