Αποζημίωση δικαιούνται και οι άντρες υπάλληλοι του δημοσίου που δεν έλαβαν άδεια ανατροφής τέκνου κατά παράβαση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Με το σκεπτικό αυτό οι δικαστές του Διοικητικού Πρωτοδικείου δικαίωσαν εργαζόμενο στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά και υποχρεώνει τη διοίκηση να του καταβάλλει συνολικά 10.332 ευρώ νομιμοτόκως που αντιστοιχούν στους μισθούς που εκείνος απώλεσε από την άρνηση των διοικούντων να του δώσουν άδεια ανατροφής.

Ο προσφεύγων, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο newsbeast.gr, είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρει τη σχετική άδεια, καθώς η σύζυγός του δεν θα έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού και εκ του νόμου, λόγω της ισότητας των φύλων, η υπηρεσία του όφειλε να αποδεχθεί το αίτημά του.

Ωστόσο, η διοίκηση του έδωσε μεν άδεια για εννέα μήνες, αλλά του έκοψε τις αποδοχές του όταν απέκτησε το πρώτο του μωρό.

«Ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια μετ΄αποδοχών διάρκειας εννέα μηνών, που προβλέπεται και για τις μητέρες, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του, εφόσον η σύζυγός του δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης που υποχρεώνει το εν λόγω νοσοκομείο, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να πληρώσει 10.332 ευρώ νομιμοτόκως στον ενάγοντα. Ποσό που αντιστοιχεί στις ακαθάριστες αποδοχές του το διάστημα που ήταν σε άδεια με κομμένες τις αποδοχές που κανονικά θα έπρεπε να κατατίθενται στο λογαριασμό του.