Ικανοποιητική εξέλιξη εμφανίζουν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της ΔΕΠΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2011, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρίας όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

Η αύξηση των προ φόρων κερδών σύμφωνα με το protothema.gr, ανέρχεται σε 86,7%, ως απόρροια της αυξημένης κατανάλωσης φυσικού αερίου από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 129,3 εκατ. ευρώ έναντι 69,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ, διατέθηκαν πάνω από 2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έναντι 1,7 δισ. το 2010.

Στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ, περιλαμβάνονται και τα κέρδη της 100% θυγατρικής εταιρείας ΔΕΣΦΑ, η οποία διαχειρίζεται όλη την υποδομή μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Η κερδοφορία της τελευταίας το εξάμηνο ανήλθε σε 51,1 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας το ύψος της κερδοφορίας του για όλο το 2010 (52,7 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ διαμορφώθηκαν σε 754,2 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 28,27%.

Όπως επισημαίνεται, η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα με προέλευση τη ΔΕΠΑ και ανεξάρτητους εισαγωγείς, αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 δισ. κυβικά μέτρα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου, οι οποίες καλύπτουν πλέον άνω του 30% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικού.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Χάρης Σαχίνης δήλωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου: «Ο Όμιλος της ΔΕΠΑ εμφανίζει ενθαρρυντική ανάπτυξη μεγεθών το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς και μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, το τέταρτο τρίμηνο του 2011 το δημόσιο θα επιδιώξει να πωλήσει το 55% από το 65% που ελέγχει σήμερα στην ΔΕΠΑ και θα διατηρήσει το 10% ως δίκην χρυσής μετοχής για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Το υπόλοιπο 35% ελέγχεται από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Σήμερα το 55% της ΔΕΠΑ (χωρίς τη ΔΕΣΦΑ που σήμερα είναι 100% θυγατρική της αλλά με νόμο θα πωληθεί ξεχωριστά) αποτιμάται κοντά στα 450 εκατ. ευρώ.