Σε απάντηση της Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την επιστολή-πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για έκθεση Αρχαιολογικών θησαυρών στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου με τίτλο "Η Κρήτη γεννά…η Αρχαιολογία τίκτει.

Αριστουργήματα πρόσφατων αρχαιολογικών ανακαλύψεων στο νησί", ο αρμόδιος Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ.Νικητιάδης αναφέρει ότι, μία έκθεση αρχαιοτήτων για να πραγματοποιηθεί απαιτεί πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη στενή συνεργασία των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων της Κρήτης, εν προκειμένω με τις Κεντρικές Δ/νσεις του ΥΠΠΟΤ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καταρχή θα πρέπει να καταρτισθεί ο κατάλογος των εκθεμάτων και να σχεδιαστεί ο τρόπος παρουσίασής τους. Ο κατάλογος και η μουσειολογική μελέτη της έκθεσης, στη συνέχεια, θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΤ.

Δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ο χώρος πραγματοποίησης της έκθεσης, ο οποίος είναι απαραίτητο να πληρεί βασικές προϋποθέσεις εκ του νόμου προβλεπόμενες. Η πρόταση για χρήση της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου πιθανότατα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αυτές. Επίσης, απαιτείται προσωπικό φύλαξης ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.

Όλα τα ανωτέρω προϋποθέτους κόστος. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το κόστος της έκθεσης, και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρόνο, όπως το επερχόμενο καλοκαίρι. Αν ο Δήμος Ηρακλείου έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το σχετικό κόστος, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ουσιαστικές συνθήκες για την υλοποίηση της έκθεσης.

Ο καθηγητής κ.Ν.Σταμπολίδης και η Δ/ντρια της ΚΓ' ΕΠΚΑ, μπορούν να υποδείξουν τις δέουσες ενέργειες, προς το Δήμο Ηρακλείου, ώστε να υποβληθεί προς το ΥΠΠΟΤ μια πληρέστερη πρόταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, περιεχόμενο και κόστος.