Να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν άμεσα οι διατάξεις για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).

Με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο προτείνει παράλληλα στο οικονομικό επιτελείο, εάν για λόγους ταμειακούς δεν αποσυρθεί ο ΕΦΚ, να επιβληθεί σε όλα τα καύσιμα -και στον λιγνίτη- και μάλιστα σε ευθεία αναλογία με τις εκπομπές CO2 ανά MWh.

Ο ΕΣΑΗ υποστηρίζει ότι η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντιβαίνει ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο και αναφέρεται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ σύμφωνα με την οποία «τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τη φορολογία ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας».