Βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ανεξάρτητα του πότε τα κράτη μέλη θα μεταφέρουν την οδηγία στο εσωτερικό … τους δίκαιο, οι ασθενείς έχουν ήδη το δικαίωμα «να αναζητήσουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ένα άλλο κράτος μέλος όπως και επιστροφή των σχετικών εξόδων», τονίζει ο αρμόδιος επίτροπος Dalli απαντώντας στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί τις δυνατότητες που έχουν οι ασθενείς να αναζητήσουν περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και να αποζημιωθούν για τα έξοδά τους.

Οι Έλληνες ασφαλισμένοι έχουν λοιπόν και σήμερα το δικαίωμα να μεταβούν στο εξωτερικό με έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων, που περιλαμβάνουν νοσήλια, φάρμακα, ενδεχομένως διαμονή, μετακίνηση κλπ.