Τις 416.607 είχαν φθάσει, έως την περασμένη Παρασκευή, οι αιτήσεις στις πολεοδομίες της χώρας για την «τακτοποίηση» ημιυπαίθριων χώρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί στα πολεοδομικά γραφεία αφορούν περίπου 750.000 χώρους (ημιυπαίθριους, σοφίτες, πατάρια, υπόγεια, φωταγωγούς, εσωτερικά αίθρια, εσοχές κτιρίων και πιλοτές) οι οποίοι έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για όσους πολίτες επιθυμούν την υπαγωγή των ακινήτων τους στις διατάξεις του ν. 3843/2010, έχει παραταθεί έως και τις 28 Φεβρουαρίου και αφορά τόσο την αυτοπρόσωπη απευθείας υποβολή, όσο και την υποβολή των φακέλων με συστημένη επιστολή

energypress.gr