Ένας ακόμη μήνας καθυστέρησης σημειώθηκε στις διαδικασίες για την επέκταση του αεροδρομίου Χανίων, καθώς μόλις στις 15 Ιουλίου υπεγράφει από το υπ. Υποδομών η απόφαση για το έργο « Σύνταξη Μελέτης κόστους – οφέλους και αίτηση χρηματοδότησης του Μεγάλου Έργου ΕΣΠΑ στο Α/Δ Χανίων».

Πρόκειται για μια ακόμη αναγκαία μελέτη η οποία έχει ζητηθεί από την Ε.Ε. προκειμένου να εγκριθεί και να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου επέκτασης των κτιρίων του αεροδρομίου, συνολικού προυπολογισμού 100.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης έπρεπε να είχε γίνει Απρίλιο-Μάιο. Λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων από το υπ.Υποδομών, υπήρξε νέο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τις 15/6.

Όμως, προφανώς, λόγω των πολιτικών γεγονότων με τον ανασχηματισμό κλπ, η ανάθεση υπογράφει με καθυστέρηση ενός μήνα.

Αντικείμενο της μελέτης που έχει προϋπολογισμό 48.000 ευρώ, είναι η σύνταξη της ανάλυσης κόστους-οφέλους και της Αίτησης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για το προτεινόμενο έργο ΕΣΠΑ στο αεροδρόμιο Χανίων, προκειμένου να σταλεί για έγκριση το εν λόγω μεγάλο έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανάλυση κόστους-οφέλους θα βασιστεί στην μελέτη σκοπιμότητας και στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης του αεροδρομίου των Χανίων που έχουν συνταχθεί από την ΥΠΑ.

Το πρώτο στάδιο της μελέτης, που αφορά στην ανάλυση κόστους – οφέλους για την επέκταση του αεροδρομίου πρέπει να παραδοθεί έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

(Ο υφυπ. Υποδομών κ. Μαγκριώτης, απαντώντας στην Βουλή σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χανίων κ. Δαμιανάκη είχε πει πως η ανάλυση αυτή θα είναι έτοιμη περίπου στις 15/7, αλλά τώρα πλέον αυτό μετατίθεται για τις 15/8).

Το δεύτερο στάδιο της μελέτης που αφορά στην σύνταξη της Αίτησης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης πρέπει να έχει παραδοθεί δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η υποβολή του φακέλου στην Ε.Ε. προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση για την δημοπράτηση του έργου.

Το κόστος των 100.000.000 ευρώ έχει εξασφαλιστεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και απλά λόγω του μεγάλου ύψους του προϋπολογισμού χρειάζεται η τελική έγκριση από την Ε.Ε., ενώ ο κ.Μαγκριώτης είχε τοποθετήσει την δημοπράτηση του έργου στο τελευταίο τρίμηνο του 2011, αναλόγως με το πότε θα εκδοθεί η απόφαση της Ε.Ε.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων «Γιάννης Δασκαλογιάννης» περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :

Επέκταση του αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 17.000 τετραγ.μέτρων σε τρία επίπεδα.

Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου αεροσκαφών, 1500 τετρ.μέτρα.

Αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των χώρων του υφιστάμενου σταθμού.

Κατασκευή αμαξοστασίου.

Κατασκευή υποστέγων απορριμμάτων.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.