Ερώτηση προς το δασαρχείο Χανίων κατέθεσαν σήμερα Τετάρτη, τα μέλη της Πρωτοβουλίας κατοίκων της Σπίνας, των Παλαιών Ρουμάτων, του Σέμπρωνα και των Φλωρίων, διαμαρτυρόμενοι για τις παρανομίες που όπως υποστηρίζουν γίνονται κατ’ εξακολούθηση στις περιουσίες τους, στην περιοχή του Αποπηγαδίου.

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ερώτηση:Παρακαλώ να μας πληροφορήσετε:

«Αν η “μελέτη δασικής οδοποιίας”(Φεβρουάριος 2005) δρόμου Γ΄ κατηγορίας στην περιοχή “Στρογγυλή Κορυφή” στο Αποπηγάδι Ν. Χανίων, είχε υποβληθεί και εγκριθεί σε κάποια από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες του Ν. Χανίων ή της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια της υπ' αριθμόν 173/10-2-2006 σχετικής έγκρισης επέμβασης,  ως η κείμενη δασική νομοθεσία όριζε και ορίζει;

Είχε υποβληθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες τροποποιημένη  μελέτη δασικής οδοποιίας από τον κύριο του έργου σχετικά με την α.π. 1409/10-9-2007 τροποποίηση έγκρισης επέμβασης;

Βάσει ποιας απόφασης Υπ. Γεωργίας ή ΥΠΑΑΤ έχουν καθοριστεί οιπροδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας αντίγραφο της οποία παρακαλώ να μου χορηγήσετε.

Είχαν αρμοδιότητα και βάσει ποιας κανονιστικής διάταξης οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες να κυρώνουν μελέτες δασικής οδοποιίας που αφορούσαν σε επεμβάσεις εντός δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά τους ισχυρισμούς σας;

Θα εξακολουθήσετε να επιτρέπετε τις παραβάσεις δασικής νομοθεσίας, τις παράνομες εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων  και  την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής;»