Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε το βουλευτή Λασιθίου και Γραμματέα Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση Αστυνομικού σταθμού στον Αερολιμένα Σητείας. Πιο αναλυτικά αναφέρουν:

Αξιότιμε κ. Καρχιμάκη,

Αναφερόμενοι στο αίτημα που υποβάλατε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εξετασθεί η δυνατότητα ίδρυσης Αστυνομικού Σταθμού στον Αερολιμένα Σητείας, καθώς και στους λόγους που υποστηρίζετε ότι συνηγορούν προς τούτο, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Πράγματι στον Αερολιμένα Σητείας, που αποτελεί θεσμοθετημένο σημείο εισόδου – εξόδου στον ενιαίο χώρο Schengen, παρατηρούνται, κατ' έτος, διαρκώς αυξανόμενες αφιξοαναχωρήσεις μεγάλου αριθμού και μεγέθους αεροσκαφών, που εκτελούν πτήσεις τσάρτερ εξωτερικού. Η διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση στη περιοχή του Αερολιμένα Σητείας συνεπάγεται την ραγδαία οικονομική και οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Είναι εξάλλου γνωστό το υψηλό ενδιαφέρον που επιδεικνύει η χώρα μας αλλά και διεθνείς αεροπορικοί οργανισμοί (ICAO, IATA κλπ) στην αυστηρή τήρηση των όρων ασφαλείας στα αεροδρόμια, λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο περιβάλλον ασφαλείας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και το γεγονός ότι οι αερολιμένες αποτελούν ευαίσθητους στόχους για την εκδήλωση έκνομων ενεργειών.

Κατά συνέπεια, λόγοι που ανάγονται στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου και ποιότητας ασφάλειας επιβάλλουν, σύμφωνα και με εισηγήσεις αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, τη λήψη αυξημένων μέτρων με την παρουσία στη περιοχή αυτή επιπλέον αστυνομικής δύναμης, που θα συνεισφέρει στη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας στους επιβάτες και τις χειραποσκευές αυτών και στην εν γένει φρούρηση και ασφάλεια του αερολιμένα.

Ως εκ τούτου, η ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού στον Αερολιμένα Σητείας θα συμβάλει όχι μόνο στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας των εγκαταστάσεων του αερολιμένα και των ατόμων που κινούνται εντός και πέριξ αυτού, αλλά και στην τουριστική και οικονομική ενίσχυση της συγκεκριμένης περιφέρειας και της Κρήτης γενικότερα. Ιδιαίτερα μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν εκ των βασικών μοχλών ανάπτυξης και εξόδου από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική απόφαση που ελήφθη από τον Υπουργό κ. Χρήστο Παπουτσή έχει διαβιβασθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για άμεση υλοποίηση.

Με εκτίμηση,

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

Άκης Αμοιρίδης

Πρέσβης