Στην έκδοση ενός ενημερωτικού οδηγού για την πυροπροστασία προχώρησε ο δήμος Χανίων. Ο οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για την πρόληψη και προστασία από τις πυρκαγιές. Όπως σημείωσε ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας του δήμου χανιών Γιάννης Ξυγκάκης, η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτήθηκε, υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκε απο το δήμο Χανίων  και αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης ο δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Πυροσβεστικής Υπηρεσία και το προσωπικό του δημοτικού πυροσβεστικού σταθμού του Α. Ματθαίου διένειμε χθες και σήμερα ενημερωτικό υλικό στους Χανιώτες προκειμένου να ευαισθητοποίηση τους πολίτες αλλά και να τους ωθήσει να συμμετέχουν ενεργά με το δικό τους τρόπο στον αγώννα για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Από την πλευρά του ο επιπυραγός  Κουμουδέλης ευχαρίστησε το δήμο Χανίων για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία επισημαίνοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν , τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά αλλά και τι πρέπει να προσέχουν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες για την πρόκληση της.