Η Συμβολαιακή Γεωργία ήταν το κυρίαρχο  αντικείμενο ημερίδας με θέμα "Για ένα ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα: α. Συλλογικές Οργανώσεις. β. Πολιτικές εκσυγχρονισμού της Αγοράς των Αγροτικών Προϊόντων"

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΜ,  ομιλητές ήταν , ο κ. Άγγελος Βουράκης ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτοπόρα όπως τη χαρακτήρισε προσπάθεια του δήμου Χανίων, για τη Συμβολαιακή Γεωργία.

Πρόκειται είπε ο κ. Βουράκης για μια προσπάθεια που στόχο έχει την προστασία του αγρότη παραγωγού. Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ο σύμβουλος του κ. Σκανδαλίδη "το υπουργείο στο νομοσχέδιο για την αγροτική επιχειρηματικότητα και τους συνεταιρισμούς θεσμοθετεί τη Συμβολαιακή Γεωργία, προκειμένου να προστατευθεί ο αγρότης από τους μεσάζοντες, τις αγορές και τους διάφορους αντισυμβαλλόμενους."

Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα αγροτικά θέματα Λ. Αμπαδιωτάκης αναφερόμενος στο τι ακριβώς είναι η Συμβολαιακή Γεωργία  "σημείωσε οτι ουσιαστικά είναι η συνεργασία με συμβόλαιο, με πιστοποιημένο παραγωγό, ελαιουργό, τυποποιητή και διακινητή.

Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο έχει τη νομική μορφή γραπτής σύμβασης, που απαιτεί ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, με την οποία μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση των αγροτικών προϊόντων και περιλαμβάνει το είδος της καλλιέργειας, το είδος και τον όγκο των προϊόντων, την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης, τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής, την ποιότητα και την πιστοποίηση, καθώς και τις ρήτρες και τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης ενδεχομένως. Με τη Συμβολαιακή Γεωργία οι παραγωγοί μπορούν και διαπραγματεύονται  την τιμή του πιστοποιημένου προϊόντος τους, μέχρι και την κατανάλωση, απολαμβάνοντας καλύτερες τιμές αλλά και ομαλοποιώντας την αγορά για τον χρόνο της συμφωνίας."

Η όλη διαδικασία για το συγκεκριμένο προϊόν παρακολουθήθηκε από το δήμο Χανίων και το αποτέλεσμα της είναι η παραγωγή του συγκεκριμένου πιστοποιημένου ελαιολάδου και η διακίνηση του από τα σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ.

Η τιμή που επετεύχθη είναι 2,5 ευρώ το λίτρο  για τον παραγωγό και για 3 χρόνια ενώ το λάδι  φθάνει στον καταναλωτή στην τιμή 3.95 ευρώ συν ΦΠΑ.

Το πιστοποιημένο ελαιόλαδο φέρει το όνομα  "Της Κρήτης το Ομαδικό" ενώ έχει  ως σήμα το κρινάκι της θάλασσας.