Οριστικό «λουκέτο» μπαίνει στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των συγχωνεύσεων τον οποίο παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Κώστας Σκανδαλίδης.

Στην διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου αναφορικά με την συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ, της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, του AGROCERT και του ΕΛΟΓΑΚ σε ένα ενιαίο φορέα, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα, ο κ.Σκανδαλίδης έκανε ξεκάθαρο πως καταργούνται και τα 52 Ερευνητικά Ινστιτούτα (μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Χανίων) καθώς και οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας που λειτουργούν σήμερα.

                                      

Στην θέση τους θα ιδρυθούν έντεκα (11) Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας:

α) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Αττικής με έδρα την Αθήνα.
β) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.
γ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
δ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα.
ε) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
στ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα.
ζ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
η) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη.
θ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
ι) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
ια) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου με έδρα τον Πειραιά.

                                     

Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τομείς εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και ένα (1) εργαστήριο, που καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

Ίδρυση Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής έρευνας πλέον των προβλεπομένων μπορεί να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Επιπλέον με το σχέδιο Νόμου ιδρύεται και γεωργική σχολή «Μεσογειακών και Υποτροπικών φυτών και θερμοκηπίων στην Μεσσαρά Ηρακλείου.

Πάντως η κατάργηση του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, το οποίο, παρά την αποψίλωση σε προσωπικό που είχε δεχθεί τα τελευταία χρόνια, είχε σημαντική συμβολή στην έρευνα τόσο στην Κρήτη αλλά και στο εξωτερικό, αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Για την ιστορία

Η στοιχειώδης αγροτική έρευνα στην Κρήτη αρχίζει από τα Χανιά το 1907.

Το 1914 ιδρύεται στα Χανιά Φυτοπαθολογικός Σταθμός.

Το 1957 ιδρύεται «Ειδικός Σταθμός Γεωργικής Ερεύνης» με την επωνυμία «Ινστιτούτον Ελαίας» στον οποίο υπάγεται και ο ιδρυθείς το 1959 υποσταθμός του Ινστιτούτου Ελαίας στην Κρήτη με έδρα τα Χανιά.

Το 1961 ιδρύεται ο Περιφερειακός Σταθμός Ερεύνης Κρήτης με έδρα τα Χανιά και παράλληλη κατάργηση του Υποσταθμού.

Το 1977 ιδρύεται το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Κρήτης και Νήσων με έδρα τα Χανιά. Σ’ αυτό υπάγεται και το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων.

Με το Νόμο 1845/1989 ιδρύεται το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ως Νομικό πρόσωπο Ι.Δ. Δικαίου, στο οποίο υπάγονται αυτοτελώς όλα τα Κέντρα, Ινστιτούτα και Σταθμοί.

Το Ινστιτούτο κάτω από την πίεση των επικρατουσών γεωργικών συνθηκών στην Κρήτη αναπτύσσεται πολυδυναμικά προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του νησιού και όχι μόνο.

Δυστυχώς σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυση του πρώτου φυτοπαθολογικού σταθμού και 54 χρόνια μετά την ίδρυση, λειτουργία και προσφορά του Ινστιτούτου Ελιάς, απομακρύνεται και αυτός ο φορέας από τα Χανιά με την κατάργησή του και την ίδρυση ενός Ινστιτούτου αγροτικής έρευνας στο Ηράκλειο.

Αυτό για κάποιους ονομάζεται "αποκέντρωση", "συγκρητισμός", "περιφερειακή ανάπτυξη" !!!

Flashnews.gr/Ναπ.Σ.