Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 50 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ) προκήρυξε ο δήμος.

Μεταξύ των στοιχείων που ζητά η προκήρυξη, όπως δημοσιεύει η "Πατρίς" είναι η εντοπιότητα, ενώ πριμοδοτούνται με μόρια οι διαγωνιζόμενοι ως προς το χρόνο ανεργίας, τον αριθμό τέκνων, το βαθμό βασικού τίτλου σπουδών και την εμπειρία. Και υπάρχει λόγος που το τελευταίο το σημειώνουμε και θα εξηγήσω αμέσως τώρα:

Για την οικογενειακή κατάσταση, τα τέκνα λαμβάνουν από 50 μόρια το καθένα, και επιπλέον 30 για τα 2 πρώτα ανήλικα και 50 για το τρίτο ανήλικο. Δηλαδή ένας τρίτεκνος και με τα 3 παιδιά ανήλικα, από αυτό το κριτήριο συγκεντρώνει 260 μόρια, ενώ αν τα παιδιά του είναι ενήλικα συγκεντρώνει 150 μόρια.

Αντίστοιχα από την ανεργία τα περισσότερα μόρια που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι 800 για ανεργία πάνω από 12 μήνες, ενώ για κάθε μήνα πάνω από τους 4 η πριμοδότηση αυξάνεται κατά 75 μόρια το μήνα (κάτω από 4 μήνες δεν παίρνει καθόλου μόρια). Π.χ. για 45 μήνες τα μόρια είναι 200, για 5 μήνες 275 κλπ.

Τέλος, για την εμπειρία λαμβάνει κανείς 7 μόρια για κάθε μήνα αποδεδειγμένης εμπειρίας, και μέχρι 60 μήνες (δηλαδή 5 χρόνια), με οροφή δηλαδή τα 420 μόρια.