Συνεχίστηκαν με καλούς ρυθμούς οι εξαγωγές ροδάκινων αν και υπάρχουν προβλήματα με τις κάρτες διέλευσης λόγω καθυστέρησης εκτύπωσης από το υπουργείο Μεταφορών και με κίνδυνο απώλειας κάποιων παραγγελιών και φορτίων προς τη Ρωσία. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση υπήρξε παρά το ότι εγκαίρως είχαν υποβληθεί αιτήματα τόσο από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων όσο και από άλλους φορείς.

Στο μεταξύ ξεκίνησαν οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών. Η κύρια περίοδος συγκομιδής και εξαγωγής σταφυλιών αναμένεται μετά τις 15 Αυγούστου, πλην όμως την εβδομάδα που μας έρχεται αναμένεται μια μικρή εξαγωγική δραστηριότητα σε υπερπρώιμες άσπερμες ποικιλίες.

Η χρονιά αναμένεται ποιοτικά καλή. Προβλήματα που παρουσιάστηκαν λόγω περονόσπορου στην Κρήτη, είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρξει μειωμένη παραγωγή. Όμως τα προς εξαγωγή προϊόντα θα είναι και πιστοποιημένα και ποιοτικά αναβαθμισμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 30/7 – 5/8/2011, είναι οι εξής:

Πορτοκάλια: 303.812 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 279.535 τόνων

Λεμόνια: 686 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 631 τόνων

Ροδάκινα 34.894 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 36.629 τόνων

Νεκταρίνια 10.845 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 9.572 τόνων

Καρπούζια 85.950 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 123.636 τόνων

Κεράσια 5.406 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 3.810 τόνων

Βερίκοκα 5.926 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 9.849 τόνων

Σταφύλια 953 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 3.278 τόνων