Νέα κάμψη παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Απρίλιο, με τις οικοδομικές άδειες να σημειώνουν νέα πτώση της τάξης του 25,3%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με το δημοσίευμα στην imerisia.gr, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες διαμορφώθηκε σε 2.789 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 494,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.903,4 χιλιάδες m3 όγκου.

 

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 25,3 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,4 % στην επιφάνεια και κατά 32,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

 

Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 2.772 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 476,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.847,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 25,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά 30,3% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

 

Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2011, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 17 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 17,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2011, είναι 2,9%.

 

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2010 έως τον Απρίλιο 2011, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 42.891 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.644,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 31.296,7 χιλιάδες m3 όγκου.

 

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 22,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,7% στην επιφάνεια και κατά 30,7% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2009 - Απριλίου 2010