Η λήψη άμεσων μέτρων για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη των Χανίων, ήταν το θεμα που απασχόλησε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, η διαγράμμιση στις διαβάσεις των πεζών, τα πεζοδρόμια που καταλαμβάνονται από εμπορεύματα και τραπεζοκαθίσματα, η στάθμευση των οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια και στις ράμπες, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς δρόμους, καθώς και η έλλειψη χώρων στάθμευση,  είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που επιζητούν λύση.

Οι προτάσεις που τέθηκαν ήταν η καμπάνια ενημέρωσης την οποία θα αναλάβει βραχυπρόθεσμα η Δημοτική Αστυνομία με την διανομή φυλλαδίων, η διαγράμμιση όλων των διαβάσεων, ο αυστηρός έλεγχος τήρησης των διατάξεων για την κατάληψη των πεζοδρομίων, ενώ μακροπρόθεσμα αποφασίστηκε η κατασκευή νέων πεζοδρομίων.