Έκδοση οριστικής απόφασης για συνταξιοδότηση σε εύλογο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) ή έξι (6) μήνες στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, υπόσχεται η κυβέρνηση.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Εργασίας απαντώντας σε σχετική ερώτηση από την Δημοκρατική συμμαχία στο νομοσχέδιο για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχουν επεξεργασθεί σχετική διάταξη.

Σε περίπτωση δε κωλύματος θα εκδίδεται προσωρινή σύνταξη μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση.

Το υπουργείο Εργασίας «είναι απαραίτητο να προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα απλοποιήσουν το σύστημα και θα οδηγήσουν στην εύλογη από απόψεως χρόνου απονομή συντάξεων» ήταν η απάντηση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη, σε αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γ. Κοντογιάννη.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης απαντώντας στη σχετική αναφορά επισημαίνει:

«Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν επεξεργασθεί διάταξη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πρόσφατα ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης», σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η έκδοση οριστικής απόφασης για συνταξιοδότηση σε εύλογο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) ή έξι (6) μήνες στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.»

» Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, θα υποχρεούνται οι ασφαλιστικοί φορείς σε έκδοση απόφασης για προσωρινή σύνταξη μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση.»

»Εξάλλου, το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης προβλέπεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της σύνταξης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης και των καταβληθεισών εισφορών ή αποδοχών, ποσό που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης κατωτάτου ορίου».

Προκειμένου, εξάλλου, συνεχίζει ο υπουργός «να διασφαλισθεί η επιτυχία του εν λόγω μέτρου, θα συγκροτηθούν κλιμάκια από υπαλλήλους των Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν υπηρετήσει σε υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονομής σύνταξης και έχουν την ανάλογη εμπειρία, για την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων».

Σχεδιασμός του υπουργείου είναι το μέτρο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ξεπεραστούν οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις.

Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, επισημαίνει ακόμη ο υπουργός, στην εξάλειψη των καθυστερήσεων «αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα η εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά και του προγράμματος μηχανογράφησης του Ε.Τ.Α.Α., καθώς θα είναι εφικτός ο απαραίτητος έλεγχος των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών βάσει ηλεκτρονικής καταχώρησης».