"Είναι διαπιστωμένο ότι στη χώρα μας ένα στα πέντε σπίτια είναι αυθαίρετο" αναφέρει μεταξύ άλλων ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Δ.Μιχελογιαννάκη με αφορμή τη γενική συνέλευση του συλλόγου οικιστών Ηρακλείου.

Και συνεχίζει...

Το τεράστιο αυτό ζήτημα δημιουργεί προβλήματα:
1. Στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον
2. Στο ευρύ κοινωνικό περιβάλλον
3. Στην πολιτική προστασία (π.χ. θεομηνίες)
4. Στην σχέση ομηρίας των αυθαιρετούχων με το πολιτικό σύστημα

Η εσωτερική μετανάστευση μετά την απελευθέρωση των γερμανών, οι κοινωνικοί και πολιτικοί λόγοι ξεχωριστών εποχών, η μη επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως (π.χ. από 1958 μέχρι το 1983), δημιούργησαν το παραπάνω πρόβλημα.
Απαιτείται πλήρης και οριστική επίλυσή του.
Όσον αφορά για το τώρα:
1. Η μείωση προστίμων
2. Ο συμψηφισμός με τα χρήματα που ήδη έχουν δώσει οι οικιστές
3. Η εύρεση των πραγματικών νομέων
4. Το ξεκαθάρισμα της σύγχυσης στα εξ αδιαιρέτου και τα κληροτεμάχια
5. Η ενεργειακή και στατική στήριξη των κτισμάτων
6. Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων με το ίδιο παράβολο

Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν από το νέο νόμο.

Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αυθαιρεσίας στην εποχή που ζούμε.