Παρά την άνθηση που γνωρίζει η χρήση φυσικού αερίου, η χρήση πετρελαίου για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών μας θα συνεχίσει να αυξάνεται σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις. Τεράστια ποσά επενδύονται για έρευνες σε νέα κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται υποθαλάσσια σε τεράστια βάθη.

Το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο πρωτοπορεί, όπως δημοσιεύει το marinews.gr, και σε αυτό τον τομέα. Ήδη ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού επενδύουν σε πλωτές πλατφόρμες και πλοία γεωτρήσεων για πολύ μεγάλα βάθη. Στόχος η εξόρυξη πετρελαίου από νέες ανεκμετάλλευτες πηγές, που μέχρι σήμερα είτε δεν συνέφεραν οικονομικά να αντληθούν είτε ήταν τεχνικά αδύνατο. Οι Γιώργος Οικονόμου, μέσω της Drykllships ναυπηγεί δύο πλωτά γεωτρύοπανα, ενώ τελικός στόχος είναι να φτάσει τα 10.

Στις υποθαλάσσιες εξορύξεις επενδύσει και ο όμιλος Τσάκου με τον Νίκο Τσάκο να έχει το Η 40% κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η νορβηγική εταιρεία Marine Subsea AS. Η νέα εταιρεία αποφάσισε να κτίσει ένα drillship, του οποίου η ικανότητα υποθαλάσσιας γεώτρησης φθάνει σε θαλάσσιο βάθος 12.200 μέτρων.

Αλλά και η εταιρεία Toisa Limited του εφοπλιστή Γρηγόρη Καλλιμανόπουλου παρήγγειλε τρία μεγάλα πλοία πολλαπλών εφαρμογών (Large Multipurpose Offshore support vessels). Η Toisa έχει επίσης υπό ναυπήγηση 12 πλοία υπερπόντιας υποστήριξης.