Αύξηση 35,8% σημείωσαν οι εξαγωγές τον Ιούνιο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με την συνολική αξία να ανέρχεται στο ποσό των 1.938,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.427,0 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιούνιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.343,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.286,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Την ίδια στιγμή, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά τον μήνα Ιούνιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.343,0 εκατ. ευρώ έναντι 4.405,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιούνιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.007,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.368,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 10,7%.

Επίσης, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011 παρουσίασε αύξηση 13,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011 παρουσίασε μείωση 14,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010.