Με επιτόκιο 4,85% έναντι 4,90% της προηγούμενης έκδοσης η Ελλάδα βάζει στα ταμεία της σχεδόν 1 δισ. ευρώ, μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

Η δημοπρασία έχει κατά κάποιο τρόπο έκτακτο χαρακτήρα, δεδομένου ότι με βάση τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ, όπως είχε ανακοινωθεί από τον επικεφαλής του, Πέτρο Χριστοδούλου, δεν θα γίνονται εκδόσεις ΕΓΔ τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους.

Ο ορισμός της σημερινής δημοπρασίας υπαγορεύθηκε από ταμιακές δυσκολίες του δημοσίου, αφού παρά τις καταβολές των δόσεων (έως την 5η) από το μηχανισμό στήριξης, το ταμιακό έλλειμμα του προϋπολογισμού κάθε μήνα υπερβαίνει τον αρχικό προγραμματισμό.

Επίσης εντός του Αυγούστου, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο newsit.gr, λήγουν και τρίμηνα έντοκα, συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ, έκδοσης Μαΐου, ενώ στις 20 του μηνός λήγει και το πενταετές ομόλογο, ύψους 5,9 δισ. ευρώ.

Στην προηγούμενη δημοπρασία στις 12 Ιουλίου, το μέσο σταθμικό επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων είχε διαμορφωθεί στο 4,9%, ενώ το δημόσιο άντλησε 2 δισ. ευρώ.