Τα πατατάκια και οι τηγανιτές πατάτες που καταναλώνονται σε μεγάλο ποσοστό από παιδιά αποτελούν τα τρόφιμα με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ακρυλαμιδίου.

Το ακρυλαμίδιο είναι μια χημική ουσία, η οποία συναντάται σε υψηλές ποσότητες σε αμυλούχα τρόφιμα που έχουν τηγανιστεί ή υποστεί υψηλή θερμική επεξεργασία.

Θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος παράγοντας για τον άνθρωπο και καλό θα είναι η έκθεση σε αυτή την ουσία να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Προσπαθήστε να αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί τηγάνισμα ή ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιλέξτε το βράσιμο ή το ελαφρύ μαγείρεμα.

Παγωμένου Ελευθερία 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Βιογραφικό σημείωμα