Το ποσό των 16,6 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του τριετούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 εγκρίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8,3 εκατ. ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., ενώ το υπόλοιπο 50% και μέχρι του ποσού των 8,3 εκατ. ευρώ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ.29/110 (Κωδικός Δράσης 09.01.02903).

Την απόφαση συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, ο υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης και ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλος. 

Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφωνα με την απόφαση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι 5.400.000 ευρώ.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ. Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 ευρώ θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).