Συνάντηση συνεργασίας για τα θέματα που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), που εδρεύει στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Prof. Dr. Udo Helmbrecht.

Στη συνάντηση, που στόχο είχε τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών, συμμετείχαν επίσης ο Εθνικός Εκπρόσωπος στο ΔΣ του ENISA και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ENISA, κ. Graeme Cooper, καθώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του Περιφερειάρχη, Δρ. Νικόλαος Ραπτάκης.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα ο κ. Αρναουτάκης επιβεβαίωσε την πρόθεση της Περιφέρειας Κρήτης να σταθεί αρωγός τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, επιλύοντας ζητήματα του παρελθόντος, όσο και στη βελτίωση της αποδοτικότητας του, στο πλαίσιο λειτουργίας του στην αναμφισβήτητη έδρα του - το Ηράκλειο Κρήτης, προσφέροντας ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις. Ως πρώτο θετικό βήμα χαρακτηρίζεται η επικείμενη ολοκλήρωση και παράδοση των νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Στο πρώτο σκέλος των συνομιλιών τέθηκαν θέματα άμεσης προτεραιότητας που αφορούν στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο. Ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ENISA ότι για το νέο σχολικό έτος έχουν εξασφαλιστεί οι επιπλέον απαιτούμενες αίθουσες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η στελέχωση με το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ενημέρωσε επίσης ότι η κατασκευή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας σε χώρο που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπουργού, θα ενταχθεί άμεσα στο ΕΣΠΑ με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και την επίσπευση υλοποίησης του έργου.

Κύριο θέμα της εισήγησης του Prof. Helmbrecht αποτέλεσε η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του ENISA και ταυτόχρονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίστηκαν κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού, εστιάζοντας στην εκπαίδευση μαθητών από ελληνόφωνους συνεργάτες του Οργανισμού αλλά και σε θεματικές παρουσιάσεις των προσφερομένων υπηρεσιών σε παραγωγικούς φορείς του νησιού. Συναίνεση υπήρξε επίσης στην ανάδειξη του ρόλου του ENISA ως ενός ακόμα συγκριτικού πλεονεκτήματος της Κρήτης στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη αυτή εποικοδομητική συνάντηση οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εδραίωση μίας σταθερής συνεργασίας με μακρόπνοη προοπτική που θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του οράματος του ENISA καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης.