Στην έκτακτη συνεδρίαση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ο Βουλευτής Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Tο πλήρες κείμενο της ομιλίας.

Είναι δεδομένο ότι το σύστημα υγείας στην χώρα μας παρουσιάζει :
1. Χαμηλές δημόσιες δαπάνες.
2. Υψηλές ιδιωτικές δαπάνες (2,9% του ΑΕΠ).
3. Πολυδιάσπαση κοινωνικής ασφάλισης.
4. Ανισότητα στις παροχές.
5. Χαμηλά νοσήλια (20% του πραγματικού κόστους).
6. Αδυναμία ελέγχου ιδιωτικού τομέα.
7. Παθολογικό σύστημα προμηθειών.
8. Ανυπαρξία προϋπολογισμού νοσοκομείων.
9. Ανυπαρξία καταγραφής χρηματοοικονομικών στοιχείων.
10. Έλλειψη γενικών ιατρών (2,5% του συνόλου).
11. Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού (0,8 νοσηλευτές ανά γιατρό).
12. Ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση.
13. Γενόσημα φάρμακα μόνο 10% στην κατανάλωση.
14. Όλες οι επισκέψεις σε γιατρό καταλήγουν σε συνταγή φαρμάκου (όταν στην Ολ-λανδία καταλήγει μόνο το 40%).
15. Πρωτιά στην κατανάλωση αντιβιοτικών.
16. Χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.
17. Υψηλά ποσοστά έκθεσης σε κρίσιμους παράγοντες κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, πα-χυσαρκία).
18. Υψηλή Δαπάνη υγείας. ( το 2007 ήταν 9,6% του ΑΕΠ).
19. Φαρμακευτική δαπάνη 5,1 δις ευρώ εξωνοσοκομειακή και 1,3 δις ευρώ νοσοκο-μειακή, σύνολο 6,4 δις ευρώ.
20. Το 40% των συνολικών δαπανών για την υγεία προέρχονται από το οικογενειακό ή το προσωπικό εισόδημα.
21. Το ΕΣΥ έχει προϋπολογισμό πάνω από 13 δις ευρώ με 106.000 άτομα προσωπικό.

Σήμερα ο Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας:
• Στηρίζεται στην ικανοποίηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και όχι στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.
• Ενοποιεί οργανικά τους κλάδους υγείας.
• Ρυθμίζει την ιεραρχία του συστήματος.
• Καθορίζει προϋποθέσεις προμηθειών.
• Δημιουργεί επιχειρησιακά σχέδια και 3ετής προϋπολογισμούς.
• Δημιουργεί επιτροπή προδιαγραφών.
• Δημιουργεί νομοθετική ρύθμιση του ιδιωτικού τομέα συμπληρωματικού στο εθνικό σύστημα.
• Δημιουργεί φορείς πιστοποίησης των υπηρεσιών από τις ιδιωτικές κλινικές.
Τέλος όσον αφορά τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες για τους μισθούς.
• Παθολόγοι και άλλες ειδικότητες (4.000 άτομα).
• Παιδίατροι (1.000 άτομα).
• Καρδιολόγοι και άλλες ειδικότητες (9.000 άτομα).
• Ρευματολόγοι και άλλες ειδικότητες (1.000 άτομα)
 
Σαφώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και να ελαττωθεί ο αριθμός των ασθενών που παρακολουθούν.
Σαφώς και πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος όσον αφορά την κοστολόγηση των εξετάσεων που προσφέρουν (π.χ. υπέρηχος καρδιάς).
Σαφώς και πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος για τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας.
Όπως επίσης πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με το συντονιστικό συμβούλιο παροχών υγείας καθώς και με τα τέσσερα συναρμόδια Υπουργία Υγείας – Εργασίας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εσωτερικών.
Άμεση αποζημίωση όλων των ιατρικών πράξεων όλων των ειδικοτήτων.
Η αξιοπρέπεια του γιατρού πρέπει να διασφαλιστεί.