Κλειστά θα παραμείνουν τα στρατολογικά γραφεία της Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 16 Αυγούστου έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου λόγω πραγματοποίησης εργασιών στα πλαίσια συγχώνευσης των Στρατολογικών γραφείων και στην Κρήτη.

Η μια και μοναδική πλέον Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης, στο Ηράκλειο, θα λειτουργήσει ξανά την Δευτέρα 22 Αυγούστου, στον ίδιο χώρο όπου στεγαζόταν το στρατολογικό γραφείο Ηρακλείου ( Ν.Πιτσουλάκη και Γ. Καραϊσκάκη 2, Πατέλες, Τ.Κ. 71307, ΣΤΓ 1011).