Ο επιβάτης θα επωμιστεί το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων στον υψηλότερο συντελεστή, προκειμένου "να μην χαθούν θέσεις εργασίας" όπως υποστηρίζουν οι ακτοπλόοι.

Η Ενωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας με σχετική ανακοίνωση ζητά την κατανόηση των επιβατών για την επιβαλλόμενη από το κράτος αναγκαία αύξηση του ΦΠΑ από 1ης Σεπτεμβρίου σε διάφορα προϊόντα που πωλούνται στα μπαρ των πλοίων.

Το επιβατικό κοινό από 1ης Σεπτεμβρίου θα κληθεί να καταβάλλει 10% επιπλέον για την αγορά κάθε πωλούμενου αγαθού στα μπαρ των επιβατηγών πλοίων, λόγω της μετάταξης των προϊόντων αυτών από το μέχρι τώρα ισχύοντα ΦΠΑ (13%) στον υψηλότερο (23%).

"Η προσπάθειά μας να συγκρατηθούν οι τιμές αυτές με τη χρήση αυτόματων πωλητών ειδών πρόχειρης εστίασης, νερού και αναψυκτικών απέβη άκαρπη, αφού αφενός δεν θα μείωνε το ποσοστό του ΦΠΑ και αφετέρου θα είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην ανεργία κάποιοι ναυτικοί, που σήμερα εργάζονται στα μπαρ των πλοίων", προστίθεται στην ανακοίνωση της ΕΕΝ.

ethnos.gr