Ο εκάστοτε υποδιοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης θα εκτελεί, ταυτόχρονα, και καθήκοντα διευθυντή του παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στα Χανι, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση του κ.Πάνου Μπεγλίτη αναφέρονται τα εξής :

" 1.Τοποθετούμε ως Διευθυντή του Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στα Χανιά Κρήτης τον εκάστοτε Υποδιοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης, μη απαλλασσόμενο από τα κύρια καθήκοντά του, για θητεία τριών (3) ετών.
2. Η ανάληψη των καθηκόντων του εκάστοτε Υποδιοικητή ΠΒΚ, ως Διευθυντή του ως άνω Παραρτήματος, θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υποδιοικητή του ΠΒΚ.
3. Σε περίπτωση που ο Υποδιοικητής του ΠΒΚ συμπληρώσει τριετία στη θέση αυτή, η θητεία του ως Διευθυντή του Παραρτήματος ανανεώνεται για άλλα τρία (3) έτη.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης."