Προπαρασκευαστική συνάντηση για τους ελέγχους που πρέπει να διενεργήσει έως το τέλος του έτους η BlackRock στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών είχε στην ΤτΕ ο υποδοικητής Ι. Παπαδάκης με τη συμμετοχή στελεχών των τραπεζών.

Η υποχρέωση απορρέει από το Μνημόνιο και με βάση τους ελέγχους θα αποφασιστούν στην αρχή του επόμενου έτους οι παρεμβάσεις που έχουν αποφασιστεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Η μελέτη γίνεται στο πλαίσιο της άσκησης του Πυλώνα ΙΙ για την αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας. Η συμβουλευτική εταιρεία έχει προσληφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά την πληρώνουν οι ίδιες οι τράπεζες.

Η διαγνωστική μελέτη των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών γίνεται με όρους που συμφώνησε η τρόικα. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρουσιάσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδια μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2012 σχετικά με το πώς σκοπεύουν να φθάσουν στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις, μέσω λύσεων από την αγορά.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ζητήσει από τις τράπεζες να ανταποκριθούν στα υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Το Μνημόνιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, αναφέρει ότι απαιτείται από τις τράπεζες να εξαντλήσουν όλες τις προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενώ «στο μεταξύ, οι τράπεζες που δεν ανταποκρίνονται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπόκεινται σε εντατική εποπτεία».