Υφεση 6,9% δίνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την κρίση που μαίνεται στην αγορά.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ είναι μην εποχιακά διορθωμένα δηλαδή δεν είναι συγκρίσιμα με την ύφεση του 5,5% που ανακοινώθηκε για το α΄ τρίμηνο του 2011.

Σημειώνεται ότι τα νέα στοιχεία συγκρίνονται με ύφεση 8,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 8,8% μείωση ΑΕΠ στο τέλος του 2010.

Από την ΕΛΣΤΑΤ η μείωση αποδίδεται στην πτώση της εγχώριας ζήτησης (τελική καταναλωτική δαπάνη και ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου). Προκαλεί μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται μείωση του ΑΕΠ, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τη βελτίωση που σημειώθηκε στο εμπορικό ισοζύγιο.

Η απουσία ανακοίνωσης των στοιχείων, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, εποχικά διορθωμένων (δηλαδή των στοιχείων που επισήμως ανακοινώνονται ως ΑΕΠ) αποδίδεται στην διακοπή της χρονολογικής σειράς των τριμηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητα στοιχείων για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο (1ο τρίμηνο 2009 - 2ο τρίμηνο 2011) όπου πρέπει να εφαρμοστεί η εποχική διόρθωση, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μεταβολές που σημειώνονται στους οικονομικούς δείκτες βάσει των οποίων «εκτιμάται το τριμηνιαίο ΑΕΠ, η εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης δεν παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα».