Στις 31 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Χανίων όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η τοπική Ένωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Κατόπιν της υπ’ αριθ. 1529/9-8-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χανίων και σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού της. Ήτοι 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της, στις 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώραα 20.00 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Π.Σ. Χανίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. 2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χανίων. 3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού. 4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού. 5. Έκθεση οικονομικού απολογισμόυ. 6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. 7. Έγκριση οικονομικού απολογσιμού. 8. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους. 9. Εισδοχή νέων μελών. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων νομιμοποιούνται με απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως, με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος, το οποίο θα γνωρίσουν εγγράφως στην Ένωση μέχρι τη 12η ώρα της Παρασκευής 27 Αυγούστου 2011. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, αλλά σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια μέρα, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και χρόνο, και με τα ίδια θέματα. Η ανωτέρω πρόσκληση θα δημοσιευθεί εμπροθέσμως στον τοπικό τύπο».


Λευτέρης Αντωνακάκης