Ένα σημαντικό πρόγραμμα που αφορά στην τηλεφροντίδα ηλικιωμένων εγκρίθηκε και θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη με το συντονισμό και την διαχείριση του δήμου Ηρακλείου για λογαριασμό και των υπόλοιπων μεγάλων δήμων της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου).

Το έργο σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Ηρακλείου κ. Αγγελική Σχοιναράκη αφορά στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών τηλεφροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας, γεγονός που κάνει απαραίτητη την συνεργασία με το προσωπικό των Δομών του "Βοήθεια στο Σπίτι", τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, τα Δημοτικά Ιατρεία-την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα ΚΑΠΗ, καθώς και το ΕΚΑΒ και τα κατά τόπους Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Οι "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τηλεφροντίδας" προβλέπεται αρχικά να προσφερθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, μη αυτοεξυπηρετούμενων ή μερικά αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων, με χρόνια νοσήματα - καρδιοπαθών, υπερτασικών, χρόνιων αποφρακτικών πνευμονοπαθών, διαβητικών, ασθενών με άνοια κ.λ.π.

Τέλος μέσω του προγράμματος επιδιώκονται ουσιαστικές βελτιώσεις στις διαδικασίες παροχής κατ' οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς χρόνιων νοσημάτων, χάριν της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών.