Την αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη συγχώνευση των κλινικών του Νοσοκομείου Χανίων , τεκμηριώνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, τονίζοντας πως η συγχώνευση αυτή θα δημιουργήσει κλινικές "τέρατα" , που θα είναι δυσλειτουργικές σε βάρος της δημόσιας περίθαλψης.

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι συγχωνεύσεις αυτές - που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία κλινικών με 70 κρεββάτια, έρχονται σε αντίθεση με τις προτάσεις του υπουργείου που κάνει λόγο για κλινικές με 25 κρεββάτια.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων αναφέρονται τα εξής :

" Διαβάζοντας με προσοχή την πρόταση των Λειτουργικών Μονάδων Υγείας Ε.Σ.Υ. που την καταθέτουν οι Διοικητές Υ.ΠΕ. ο Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. και οι Υπουργός-Υφυπουργός Υ.Κ.Α. δημοσιευμένη την 1/7/2011 στην παράγραφο 1.1 αναφέρεται ότι στόχος είναι οι κλινικές κατά μέσο όρο να πλησιάζουν τις 25 κλίνες, συνεπώς να μειωθούν 10 - 15% (1.700 και κάτω) χωρίς να δημιουργούνται υπερμεγέθεις κλινικές.

Στην συνέχεια (παράγραφος 1.2 ) αναφέρεται ότι οι βασικές αρχές στις οποίες κινήθηκε η παρούσα πρόταση, μέσω των αντίστοιχων προτάσεων της αρμόδιας Επιτροπής, ανάλογης της ΕΣΔΥ, των Δ.Υ.Πε. και άλλων φορέων, είναι οι εξής:

α. αποτελεσματική και ισότιμη κάλυψη της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς τον πολίτη – ασθενή,
β. νέα – λειτουργική – βιώσιμη αρχιτεκτονική των μονάδων του ΕΣΥ για τη βέλτιστη κατανομή των εισροών του, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων,
γ. βελτίωση της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας και των πόρων του ΕΣΥ για καλύτερα αποτελέσματα,
δ. βελτίωση της αποδοτικότητας της σχέσης εισροές / εκροές, με παράλληλη ικανοποίηση των στόχων νομοθετημένων (Καλλικράτης) ή άλλων παρεμβάσεων.

Έτσι, τα κριτήρια στα οποία βασίσθηκε η πρόταση, είναι:

α. πληθυσμιακά ή/και γεωγραφικά ανά νομό – περιφέρεια,
β. εισροές (κλίνες, προσωπικό, κ.λπ.),
γ. εκροές (νοσηλευθέντες, εξετασθέντες, ΜΔΝ, κάλυψη, κ.λπ.),
δ. δυνατότητες συνεργασιών εντός Νοσοκομείων,
ε. δυνατότητες συνεργασιών εκτός Νοσοκομείων,
στ. ελαχιστοποίηση δυσκολιών βαθμού υλοποίησης.

Στα πλαίσια των συγχωνεύσεων που αναμένονται να ανακοινωθούν βλέπουμε να δημιουργούνται κλινικές <τέρατα> όπως οι ενδεχόμενες ενοποιήσεις της Α και Β Παθολογικής Κλινικής και της Α και Β Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Χανίων με συνολικό αριθμό κλινών πάνω από 70 η καθεμία, από τις προς δημιουργία κλινικές , σε αντίθεση με τον στόχο που αναφέρεται στο αρχικό κείμενο . Συγχρόνως προβλέπεται η καθημερινή εφημερία ( 30 ημέρες το μήνα ) των κλινικών αυτών , σε αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα που οι υπάρχουσες κλινικές εφημερεύουν μέρα παρά μέρα .

Δημιουργούνται έτσι ογκώδεις κλινικές που είναι δυσλειτουργικές , το προσωπικό, τόσο το νοσηλευτικό όσο και το ιατρικό αναγκάζεται να εργάζεται σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς να προλαβαίνει να πάρει μια ανάσα για την επόμενη εφημερία . Όλα αυτά όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε θα έχουν σαν αντίκτυπο την μη παροχή της πρέπουσας ιατρικής φροντίδας στον ασθενή .

Η συγχώνευση των ιστορικών αυτών κλινικών, οι οποίες προϋπήρχαν της δημιουργίας του ΕΣΥ και δεν δημιουργήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, όπως αυτές που δημιουργήθηκαν σε άλλα νοσοκομεία για καθαρά πολιτικούς και όχι λειτουργικούς λόγους , αντιβαίνουν τις βασικές αρχές του σχεδίου αναδιάταξης τόσο γιατί δεν προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας όπως επίσης γιατί είναι αναποτελεσματικές , δεν είναι λειτουργικές και μειώνουν την αποδοτικότητα .

Το επόμενο στάδιο θα είναι να μειωθεί και το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με ακόμα χειρότερα αποτελέσματα , μιας και τα κριτήρια του σχεδίου αυτού είναι καθαρά οικονομοτεχνικά και όχι λειτουργικά.

Θα δικαιολογούσαμε τις συγχωνεύσεις σε νοσοκομειακές μονάδες των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά εκεί δεν υπάρχει η καθημερινή εφημερία που αντιμετωπίζουμε στην επαρχία μιας και η πληθώρα των νοσοκομείων μοιράζουν το φόρτο εργασίας .. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο ότι σε ορισμένους νομούς ανά την επικράτεια με πληθυσμό πολύ μικρότερο από το νομό Χανίων υπάρχουν δύο ή και τρία νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία για λόγους καθαρά πολιτικούς δεν τα συγχωνεύουν .

Σε δύσκολες εποχές ,που τα νοσηλευτικά ιδρύματα αποδίδουν τα μέγιστα μόνο και μόνο εξαιτίας των φιλότιμων προσπαθειών του προσωπικού , λαμβάνονται από το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσεις χωρίς να ερωτηθεί κανένα θεσμικό όργανο (Ιατρικός Σύλλογος , Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Χ) , οι οποίες αντί να βοηθάνε το σύστημα υγείας του δίνουν την χαριστική βολή .

Καλύτερα πριν αρχίσει το υπουργείο να κλείνει νοσοκομεία και να συγχωνεύει κλινικές θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπ όψιν του τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των ασθενών όπως επίσης και τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού .

Ο αρμόδιος υπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νομό Χανίων θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με ορισμένα αρμόδια όργανα που ίσως γνωρίζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες."
Έχουμε όλοι υποχρέωση να υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία . Οι αρμόδιοι πολιτικοί που εκλέγονται στο νομό Χανίων τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και του ελληνικού κοινοβουλίου είναι υποχρεωμένοι ανεξαρτήτως του που ανήκουν πολιτικά να ενδιαφερθούν για το σοβαρό πρόβλημα που πρόκειται να δημιουργηθεί .