Για την πρόοδο των εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης της Πύλης Παντοκράτορα ενημερώθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης.

Με εντατικούς ρυθμούς και μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος προχωρούν οι εργασίες αρμολoγημάτων και τσιμεντενέσεων στο εσωτερικό της Πύλης και στις Θολοσκεπές Στοές.

Επίσης, τοποθετήθηκε για την ασφάλεια και την καλύτερη στερέωση της Πύλης ειδικό μεταλλικό χωροδικτύομα αντιστήριξης του Ανατολικού Μετώπου, το οποίο θα αφαιρεθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι εργασίες θα διακοπούν για το επόμενο δεκαήμερο λόγω του Δεκαπενταύγουστου και το εργοτάξιο θα βρεθεί σε πλήρη ανάπτυξη μετά τις 24 Αυγούστου.

Ο κ. Κουράκης μετά την ενημέρωση τόνισε, ότι μια από τις μεγαλύτερες Κεντρικές Πύλες του Ενετικού Οχυρωματικού Περιβόλου θα αποδοθεί πολύ σύντομα μαζί με τη χαμηλή Πλατεία, στους πολίτες ως ένας πολυχώρος πολιτισμού.