Ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές ελληνικού οίνου σε μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα η Αυστραλία και η Βραζιλία. Μάλιστα στις τρεις πρώτες χώρες η αύξηση των εξαγωγών μας κυμαίνεται γύρω από το 40%. Όσον αφορά στην αφορά της Αυστραλία η αύξηση φτάνει το 22,76%. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε η προϊσταμένη του Τμήματος Οίνου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα. Ευαγγελία Κούρεντα σύσκεψη για την πορεία του προγράμματος «Προβολή και προώθηση οίνων στις Τρίτες Χώρες». Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου και ειδικότερα του τμήματος Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, την περασμένη Τρίτη 1η Φεβρουαρίου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε γνωστό ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος, τα διαθέσιμα κονδύλια απορροφήθηκαν κατά 85%, με 42 δικαιούχους, οι οποίοι υλοποιούν δύο οριζόντια προγράμματα (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου και Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών), 16 προγράμματα ομάδων και 24 προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Παράλληλα οι εκπρόσωποι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κκ. Ε. Κούρεντα και Α. Παπαγιαννοπούλου εκτός της απολογιστικής παρουσίασης των ενεργειών από τις επιχειρήσεις του πρώτου έτους του προγράμματος και των λεπτομερών οδηγιών που παρείχαν, ώστε να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας οι προτάσεις των προγραμμάτων ανά δράση, αναφέρθηκαν:

* Στην συμβολή του ΥΠΕΞ μέσω των πρεσβειών για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή των δράσεων και την αναγκαιότητα επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τις πρεσβείες, πριν κάθε τους εκδήλωση
* Στην αναγκαιότητα συνεργασίας με την ΕΔΟΑΟ και τον ΟΠΕ, προκειμένου ν’ αναπτυχθούν συνέργειες στα προγράμματα σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο
* Στην αναγκαιότητα στήριξης της ΕΔΟΑΟ προς την κατεύθυνση εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου για το Marketing και το Branding του ελληνικού κρασιού.

Ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν οι οδηγίες που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισημάνσεις), ώστε η υποβολή του περιεχομένου των φακέλων να ακολουθεί τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, για να κρίνονται επιλέξιμες οι δαπάνες που υποβάλλονται (προθεσμίες υποχρεώσεων, φυσικό αντικείμενο, logo, φωτογραφίες, καταχωρήσεις, ομάδες, πληρωμές με πιστωτική κάρτα, είδη δαπανών, ταξίδια, έξοδα εγγυητικών επιστολών κ.α.).

Διαβάστε εδώ το σχετικό δελτίο Τύπου του υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης