ΕΙΔΙΚΗ επιτροπή για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών που σχετίζονται με την παραγωγή χρυσού στη χώρα μας, συγκροτείται με απόφαση του Yπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Έργο της οκταμελούς επιτροπής θα είναι, όπως δημοσιεύει η express.gr, να εισηγείται μέσω του προέδρου της σχέδιο θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και σχέδιο απόφασης έγκρισης ή μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σημειώνεται ότι υπάρχει ανάγκη για σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικά με την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα, λόγω της εμπλοκής στις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου. Πρόεδρος της επιτροπής ανέλαβε ο κ. Ε. Τολέδης, προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του Yπουργείου Περιβάλλοντος.