Πιο επίκαιρο από ποτέ είναι το σχέδιο αντιρρύπανσης του Λιμενικού Ταμείου που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και προχωράει στη φάση του διαγωνισμού, ιδιαίτερα φέτος που τα κρούσματα της θαλάσσιας ρύπανσης είναι αλλεπάλληλα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του, κ. Μίνω Αλεφαντινό: «Το Λιμενικό Ταμείο προσπαθεί με τα οικονομικά μέσα που διαθέτει να κάνει μελέτες ώστε να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η μελέτη που είχε γίνει για πρόληψη αλλά και για άμεση εξουδετέρωση της θαλάσσιας ρύπανσης, εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή και θα ακολουθήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού».

Στη συνέχεια ο κ. Αλεφαντιμός ανέφερε: «Ως Λ.Τ. είχαμε ετοιμάσει ένα σχέδιο κόστους 117.000 ευρώ, για το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη θετική  απάντηση από την Περιφέρεια Κρήτης».

Η μελέτη περιλαμβάνει εξοπλισμό και υλικά για άμεση επέμβαση, περιορισμό και εξουδετέρωση της θαλάσσιας ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου.

Τέλος, όπως τόνισε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι η ευθύνη του λιμενικού ταμείου περιορίζεται εντός της λιμενολεκάνης, το εξειδικευμένο συνεργείο θα επεμβαίνει και σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο και σε άλλες κοντινές παραλίες. 

 

rethemnosnews.gr