Η σωματική δραστηριότητα είναι χρήσιμη και ευχάριστη και αυτό είναι κάτι που τα παιδιά φαίνεται να το γνωρίζουν ενστικτωδώς. Τα παιδιά έχουν την τάση να είναι σωματικά δραστήρια με φυσικότητα όπως μπορούν να βεβαιώσουν πολλοί εξουθενωμένοι γονείς.

Τις περισσότερες δραστηριότητες τις εκτελούν σε διακεκομμένα αλλά μάλλον έντονα διαστήματα. Μεγαλώνοντας και περνώντας από την εφηβεία στην ενηλικίωση, τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας σταδιακά μειώνονται.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένη εμφάνιση της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους εφήβους. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό φαίνεται να οφείλεται στα μειωμένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Όταν η σωματική αδράνεια συνδυάζεται με την παχυσαρκία και υπάρχει μεταφορά αυτών των καταστάσεων στην ενηλικίωση, εμφανίζονται επιπρόσθετα και σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι παθήσεις του καρδιοκυκλοφορικού, ο διαβήτης κλπ.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παρακινηθούν τα παιδιά να παραμείνουν σωματικά δραστήρια στόχος που αποτελεί πραγματική πρόκληση για γονείς, δασκάλους και επιστήμονες του χώρου της υγείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωματική δραστηριότητα είναι χρήσιμη για τα παιδιά και γενικά όσο νωρίτερα αρχίζουν τόσο το καλύτερο. Όμως, υπάρχουν δραστηριότητες που αρμόζουν στα παιδιά και άλλες που δεν είναι κατάλληλες. Έτσι, η ηλικία ενός παιδιού υπεισέρχεται ως ένας σοβαρός παράγοντας για σκέψη, όταν επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας.