Την ένταξη του Δήμου Χανίων στους φορείς παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση της αντιδημάρχου κας Χρυσούλας Χατζηδάκη και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Χανίων.

Ειδικότερα η συγκεκριμένη υπηρεσία ζήτησε από τον Δήμο Χανίων να εξετάσει – πέραν από την υπηρεσία πρασίνου – και άλλους τομείς απασχόλησης ανηλίκων στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3189/2003.

Όπως επεσήμανε η κα Χατζηδάκη «για την εφαρμογή των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων που προβλέπονται στη νομοθεσία (ν. 3189/2003), είναι απαραίτητη η αξιοποίηση και ενίσχυση των φορέων της κοινότητας και ειδικότερα, προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, κοινωφελούς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και υποστήριξης της εργασιακής ένταξης, κλπ.»

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο Χανίων ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση προκειμένου να υποβληθεί αίτηση από τον Δήμο για την ένταξη του, στους φορείς παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες (ν. 3189/2003) και συγκεκριμένα στους
τομείς:

1. Υγείας και Πρόνοιας
2. Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Υπηρεσία Διοικητική
4. Πληροφορικής
Flashnews.gr