Στόχος η αύξηση της απορρόφησης
Ομάδα εργασίας για την απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ


Οκταμελής ομάδα εργασίας για την απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ συγκροτείται στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, με στόχο τη μελέτη προτάσεων για αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ΕΣΠΑ οφείλεται σε δικαστικές επιπλοκές, καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στο υψηλό κόστος των απαλλοτριώσεων και ορισμένες φορές στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Έργο της ομάδας θα είναι η διατύπωση και εφαρμογή προτάσεων για την άμεση απλοποίηση των υπαρχόντων συστημάτων του ΕΣΠΑ για την αύξηση και την επιτάχυνση της απορροφητικότητας αλλά και ο σχεδιασμός και ο προσδιορισμός των στόχων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του και η προετοιμασία εισηγήσεων σχετικά με την αναδιοργάνωση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων ενόψει του σχεδιασμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ο συντονισμός της ομάδας θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι στο μνημόνιο προβλέπεται απορρόφηση κοινοτικών εισφορών 2,75 δισ. ευρώ το 2011 και 3,35 δισ. ευρώ το 2012 ενώ κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ ως το τέλος του χρόνου θα φτάσει το 15%.