Σε 392,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τον Ιούλιο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές, παρουσιάζοντας αύξηση 133,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους.

Σε τεμάχια, ανήλθαν σε 15.598, παρουσιάζοντας μείωση 0,52%. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν μείωση 16,14% σε τεμάχια και αύξηση 136,26% σε αξία.

Σύμφωνα με την Τειρεσίας ΑΕ, που δημοσιοποιεί τα στοιχεία, το 53% του συνολικού ποσού των ακάλυπτων επιταγών του Ιουλίου 2011 αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού αριθμού των τεμαχίων.

Τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011, οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια ανήλθαν σε 111.290 και σε αξία σε 1,3 δισ. ευρώ.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011 ανήλθαν σε 86.257 και σε αξία σε 134,4 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2011 ανήλθαν σε τεμάχια σε 11.374 και σε αξία σε 18,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,50% σε τεμάχια και αύξηση 17,21%, σε αξία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010.