Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Παπακωνσταντίνου, όσον αφορά τον ρυθμιστική σχέδιο του Ηρακλείου, απέστειλε η Δήμαρχος Φαιστού, εκθέτοντας τα προβλήματα που αυτό παρουσιάζει και ζητώντας την επανεξέτασή του.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην επιστολή η Δήμαρχος

Το εν λόγω ρυθμιστικό σχέδιο, παρουσιάζει πολλαπλές προβληματικές που θεωρώ ότι επιβάλλεται να επανεξεταστούν, αν στις προθέσεις του υπουργείου και της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ανάπτυξη και η ορθή παραγωγή έργου.
Κατ’ αρχάς, παρά το γεγονός ότι η πρόταση ονομάζεται «οικιστικό συγκρότημα Ηρακλείου» περιλαμβάνει τα 2 / 3 του νομού, αφήνοντας ωστόσο εκτός περιοχές του νότιου τμήματος και ειδικότερα της Μεσαράς.

Αν και υπάρχουν αποφάσεις τόσο από το απερχόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο του νεοσύστατου δήμου Φαιστού, για συνολική μελέτη σε επίπεδο νομού, φαίνεται να αξιοποιούνται μόνο περιορισμένα πλεονεκτήματα του δήμου μας (μεμονωμένα πολιτισμικά στοιχεία – πρωτογενής τομέας). Με δεδομένο λοιπόν πως προχωράει μια πρόταση η οποία δεν φαίνεται να περιλαμβάνει τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της Μεσαράς, δεν μπορούμε παρά να εγείρουμε έντονες αντιδράσεις.

Στη συνέχεια η δήμαρχος τονίζει την ανάγκη ένταξης του ρυθμιστικού σχεδίου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής

Πρέπει να γίνει κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση πως τόσο ο δήμος Φαιστού, όσο και η ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, είναι υποχρεωτικό να ενταχθούν σ’ ένα σχέδιο καθολικής ανάπτυξης, αφού περιλαμβάνουν τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλαπλούς τομείς, όπως είναι η βιοτεχνία, η βιομηχανία και κυρίως ο τουρισμός. Η λογική επιπρόσθετα ενός νομού με μητροπολιτικό κέντρο στα βόρεια και ανεξάρτητες προοπτικές ανάπτυξης σε μεμονωμένους τομείς, στα υπόλοιπα τμήματα του δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη προοπτική κατά πρώτον δεν λαμβάνει υπόψη τα νέα υφιστάμενα δεδομένα και κατά δεύτερον αγνοεί την πολυπλοκότητα περιοχών όπως ο δήμος Φαιστού και η Μεσαρά, αλλά και την υφιστάμενη ανάπτυξη τοπικού χαρακτήρα.

Αίτημα για επανεξέταση του ρυθμιστικού σχεδίου

Με βάση αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, υποστηρίζουμε πως η επανεξέταση του ρυθμιστικού είναι τουλάχιστον αναγκαία. Παράλληλα αναφέρουμε πως η πρόθεση μας είναι να ενταχθούμε στο ρυθμιστικό, αλλά όχι σε μία μελέτη καθαρά μητροπολιτικού σχεδιασμού που θα μας αφήνει εκτός προοπτικής ανάπτυξης. Θεωρούμε πως με βάση τη σημερινή ισχύουσα κατάσταση, ο δήμος Φαιστού είναι αδύνατο να λειτουργήσει ως περιαστικός του Ηρακλείου, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των χαρακτηριστικών του, αλλά και της σημαντικής ανάπτυξης που μπορεί να παρουσιάσει. Θεωρούμε επίσης πως θα ήταν σφάλμα η αντιμετώπιση του δήμου Φαιστού, αποκλειστικά ως δήμου γεωργικού – κτηνοτροφικού με πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Κι αυτό γιατί, κυρίαρχος γνώμονας της Δημοτικής Αρχής, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων μιας συνολικής και αειφόρου αναπτυξιακής προοπτικής που θα συνθέτει και δεν θα διαχωρίζει, στη βάση ενός συνολικού και όχι ενός τμηματικού σχεδιασμού όπως αυτός παρατηρείται να ισχύει τώρα.

Θεωρώντας την ενεργοποίηση και τη μελέτη του θέματος από μέρους σας δεδομένη, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση,
καταλήγει η δήμαρχος κ. Ανυφαντάκη στην επιστολή της