Παιδάκι 4 χρονών πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια στα μαθηματικά! Ακούστε τον απολαυστικό διάλογο του παιδιιού με αστυνομικό στο τηλεφωνικό κέντρο! Ο διάλογος είναι στα Αγγλικά, αλλά είναι κατανοητός...