Απαντώντας στην Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τις επισημάνσεις του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης κ.Καψαλάκη για τα κενά στην Α/θμια αλλά και Β/θμια Εκπαίδευση του ν.Ηρακλείου, η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ.Χριστοφιλοπούλου αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

"Σχετικά με τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηρακλείου, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Παιδείας, τα κενά εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς ήταν ελάχιστα, καθώς το Υπουργείο προσπάθησε καθ' όλο το διδακτικό έτος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ειδικότητας Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, δεν υπήρξαν πιστώσεις απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μέσα στα πλαίσια του ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, στην παρ.3 του αρ.31 του ν.3848/2010, διαδικασίας απόσπασης πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, το Υπ.Παιδείας προχώρησε άμεσα στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών που ενέσκηψαν.

Για το σχολικό έτος 2010-2011, στη Β/θμια Εκπαίδευση, στην περιοχή Ηρακλείου, δεν προσελήφθησαν αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου διότι τα λειτουργικά κενά δεν δικαιολογούσαν πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Στη Β/θμια Εκπαίδευση Ν.Ηρακλείου διατέθηκαν συνολικά 800 ώρες για την πρόσληψη ωρομισθίων, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης.
Το Υπ.Παιδείας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των λειτουργικών κενών που προέκυψαν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων από το Υπ.Οικονομικών.

Αναφορικά με την επιμόρφωση των δασκάλων και νηπιαγωγών στα Διδασκαλεία, σας γνωρίζουμε ότι πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Παιδείας είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμού των Διδασκαλείων καθώς αυτά θα περιληφθούν σε έναν συνολικό σχεδιασμό που θα έχει στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων.

Ειδικότερα για τα Διδασκαλεία, με την υπ.αριθμ.78929/Γ3/13-7-2011 ΥΑ συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με σκοπό την υποβολή πορίσματος μετά την μελέτη και ανάλυση των σχετικών ζητημάτων.

Περαιτέρω, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τέθηκε εξαρχής βασικός στόχος της πολιτικής του Υπ.Παιδείας και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη υποστήριξη"
.